Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

12 декабря 2008 г.
Отделом по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Витебского облисполкома совместно с государственными архивами области к 90–летию образования органов юстиции Витебской области подготовлен тематический перечень документов.

В перечень вошло 363 документа (с указанием даты, поисковых данных и аннотацией), отражающих деятельность органов юстиции, прокуратуры, ЗАГСа, судебных и исправительных учреждений, нотариата и адвокатуры за 1917–2000 гг. Он включает также введение, в котором отражены основные вехи становления и развития учреждений юстиции и список сокращенных слов.

Цветные копии наиболее интересных архивных документов были представлены на передвижной выставке в здании Витебского облисполкома в рамках торжественных мероприятий, посвященных 90 летию образования органов юстиции. Среди них – отчет о деятельности Витебского губернского комиссара юстиции за 1918 г., список нотариальных контор Витебской губернии с указанием времени открытия от 23 марта 1923 г., результаты проверки комиссией Наркомата юстиции БССР работы органов юстиции Витебского округа за 1930 г. и др.


03 декабря 2008 г.
3 снежня 2008 г. у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь адбылося адкрыццё выставы дакументаў, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння беларускага архівіста, энцыклапедыста, гісторыка Мікалая Іванавіча Камінскага.
М.І. Камінскі
М.І. Камінскі нарадзіўся 5 снежня 1928 г. у весцы Масоры Багушэўскага (цяпер Сенненскага) р-на Віцебскай вобл. У 1947 г. закончыў Машканскую сярэднюю школу, у 1952 г. гістарычны факультэт БДУ. У гэтым жа годзе прыйшоў працаваць у ЦДАКР БССР. Пачынаў з пасады навуковага супрацоўніка, у 1953 г. узначаліў аддзел навукова-даведачнай літаратуры. У 1960–1969 гг. намеснік дырэктара архіва. Унёс значны ўклад у справу выяўлення і публікацыі дакументаў і матэрыялаў па айчыннай гісторыі. З’яўляўся аўтарам шэрагу артыкулаў па гісторыі культуры Беларусі ХХ ст., Кастрычніцкай рэвалюцыі, грамадзянскай вайны, якія адрозніваюцца строгай факталагічнасцю. Стварыў сістэму бібліяграфічных і факталагічных картак, газетных артыкулаў і матэрыялаў па гісторыі Беларусі, працу над якой працягваў да апошніх дзён жыцця. У 1969–1989 гг. працаваў рэдактарам у выдавецтве «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» імя П. Броўкі.

Ён з’яўляецца адным са складальнікаў зборнікаў дакументаў і матэрыялаў «Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944» (2-е выд. дап. 1965), «Мастацтва Савецкай Беларусі» (Т.1. 1976), даведніка «Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства БССР» (1967). Рэдактар-складальнік даведніка «Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі» (1985), адзін са складальнікаў «Храналогіі гісторыі Беларусі» (3 выд., 1992).

Узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР. Памёр 18 лістапада 1993 г.

Выстава заснавана на дакументах з асабістага фонду М.І. Камінскага (Ф.591), які налічвае 817 адзінак захоўвання, у тым ліку захаваўшыяся картатэкі. У экспазіцыі прадстаўлены біяграфічныя дакументы і фотаздымкі М.І. Камінскага, пісьмы Л.С. Абэцэдарскага, Г.А Каханоўскага і інш. знакамітых навукоўцаў да яго, дакументы навуковай дзейнасці, узоры картатэк па гісторыі Беларусі, якія склаў М.І. Камінскі і інш. Выстава падрыхтавана супрацоўнікамі аддзела асабістых фондаў НАРБ пры дапамозе заг. аддзелам публікацыі В.У. Скалабана.02 декабря 2008 г.
У БелНДІДАС выдадзены дзевяты выпуск «Беларускага археаграфічнага штогодніка»

У дзевятым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы.

Прызначаны для спецыялістаў і аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.

Па пытанням набыцця дзевятага выпуска «Беларускага археаграфічнага штогодніка» просьба звяртацца:
па адрасу: ул. Крапоткіна, д. 55, каб. 15, 220002, г. Мінск
па тэлефоне/факсу: (017) 286 02 05 (панядзелак – чацверг з 9.00 да 13.18 и з 14.00 да 18.00; пятніца да 16.30).


01 декабря 2008 г.
26 ноября 2008 г. в г. Гомеле на базе Гомельского областного общественно-культурного центра состоялась международная научно-практическая конференция «Страницы военной истории Гомельщины», организаторами которой выступили Гомельский областной исполнительный комитет, Гомельский областной Совет депутатов, ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», Гомельский областной музей военной славы.

Особую торжественность конференции придал тот факт, что она проводилась в день празднования 65-летия со дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.

Конференцию открыл председатель Гомельского областного Совета депутатов Селицкий В.С. С приветствием и поздравлением к участникам конференции обратился почетный гость г. Гомеля мэр г. Абердина (город-побратим) Питер Стивен (Шотландия).

На конференции были представлены исследования ведущих историков Республики Беларусь и Российской Федерации по следующей проблематике: 1. Военная история Гомельщины в XI-XIX вв.; 2. Гомельщина в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн; 3. Участие гомельчан в локальных войнах и военных конфликтах вт.половины ХХ в.

От архивной отрасли в работе конференции приняли участие заведующая отделом информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Гомельской области Алейникова М.А. и старший научный сотрудник архива Александрович З.А. Был представлен доклад «Разминирование территории Гомельской области. 1944-1945 гг.».

В рамках празднования 65-летия со дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков сотрудниками Государственного архива Гомельской области был подготовлен и проведен ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Среди них: выставка фото-документов «Ноябрьские дни 1943 г.» - экспонируется в читальном зале архива, выставка документов «Гомельщина в годы Великой Отечественной войны» представлена в 4-й горбиблиотеке г. Гомеля. На базе архива и в читальном зале 4-й горбиблиотеки зав.отделом Алейниковой М.А. с использованием мультимедийных средств были проведены лекции «Освобождение Гомеля: как это было», «Жизнь населения Гомельщины на освобожденных территориях Гомельщины. 1943-1945 гг.».


01 декабря 2008 г.
28 ноября 2008 г. в Гомельском городском центре культуры открылась выставка документов «Органы юстиции: период становления», посвященная Дню юриста. Выставка подготовлена учреждением «Государственный архив Гомельской области».

На выставке представлены документы, отражающие историю становления и развития органов Юстиции Гомельщины, из следующих архивных фондов: Отдел юстиции исполнительного комитета Гомельского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губюст) г. Гомель РСФСР; Прокурор Гомельской губернии (губпрокурор) г. Гомель РСФСР (1922-1926); Гомельский окружной суд (окрсуд) г. Гомель Гомельский округ БССР (1927-1930гг.); Управление народного Комиссариата юстиции БССР при Гомельском областном Совете депутатов трудящихся (облюст) г. Гомель БССР (1938-1956гг.).


28 ноября 2008 г.
26 ноября 2008 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. На заседание коллегии были приглашены руководители органов Государственной архивной службы областей, республиканских и областных государственных архивных учреждений. Были рассмотрены вопросы: 1. О результатах анализа пересоставленных списков № 1 и № 2 областных госархивов, госархивов общественных объединений с учетом требований Рекомендаций по применению примерных списков видов организаций, являющихся и не являющихся источниками комплектования госархивов; 2. О состоянии и объеме документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, находящихся на хранении в организациях – источниках комплектования госархивов на 01.01.2008; 3. О развитии системы автоматизированного централизованного государственного учета документов, хранящихся в госархивах.

В ходе обсуждения первого вопроса было отмечено, что госархивами проведена определенная работа по пересоставлению списков № 1 и № 2. Вместе с тем выявилась тенденция уменьшения количества организаций–источников комплектования госархивов. Определены объективные и субъективные факторы этого уменьшения, выявлены основные недостатки и ошибки, допущенные госархивами при пересоставлении списков № 1 и № 2. Руководителям органов ГАС областей указано на некачественную работу некоторых госархивов в этом направлении и на недостаточный контроль за ее выполнением.

Решением коллегии даны поручения руководителям органов ГАС областей и директорам госархивов по устранению выявленных недостатков и усилению контроля за проведением работы по пересоставлению списков источников комплектования госархивов.

По второму вопросу коллегией отмечено, что результаты анализа состояния и объема документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, находящихся на хранении в организациях-источниках комплектования государственных архивов по состоянию на 01.01.2008 свидетельствуют о положительных сдвигах в сравнении с 2004 годом. Несмотря на имеющиеся недостатки, значительно уменьшилось количество дел, хранящихся в организациях сверх установленного срока, количество неупорядоченных дел постоянного хранения и по личному составу, что свидетельствует о возросшем внимании со стороны руководителей организаций к проблеме сохранности документов и работе архивов.

При рассмотрении третьего вопроса коллегия отметила положительные тенденции в работе автоматизации государственного учета документов, хранящихся в госархивах. В Департаменте ведется Государственный фондовый каталог (ГФК), являющийся банком обобщающей информации о составе, содержании и местонахождении документов государственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь. Программные продукты для автоматизации ГФК созданы на основе общеотраслевых технологий, соответствующих «Стратегии автоматизации архивной отрасли на ближайшую перспективу (2005–2010)». Объём электронного ГФК на 01.11.2008 составил 67% на хранящиеся, переданные, объединённые и утраченные номера фондов 31 госархива. В текущем году 74% госархивов завершат наполнение баз данных.

Коллегией намечены дальнейшие пути совершенствования работы по развитию системы автоматизированного централизованного государственного учёта документов в целях улучшения качественного состояния вводимой информации. Определены сроки завершения наполнения базы данных и подготовки к выставлению ГФК в сети Интернет.

На коллегии был рассмотрен кадровый вопрос. Коллегия приняла решение о назначении в установленном порядке на должность заведующего редакционно-издательским отделом учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» Гапановича Виталия Александровича.


25 ноября 2008 г.
21 ноября 2008 г. в Белорусском государственном архиве научно-технической документации состоялась презентация выставки «Верный служитель архитектуры», посвященной 95-летию со дня рождения известного белорусского зодчего Николая Васильевича Дроздова (1913-2006), сыгравшего значительную роль в восстановлении архитектурного облика разрушенной войной республики. Выставка была подготовлена по документам, хранящимся в личном фонде Дроздова Н.В. В экспозиции представлены биографические документы и фотографии Дроздова Н.В., эскизы и фотографии зданий, построенных по его проектам, а также оригинальная живопись, увлечение которой сопровождало архитектора всю жизнь.

На презентации присутствовали родные Дроздова Н.В. - вдова Зинаида Николаевна (в прошлом сама архитектор) и сын Дмитрий. Открыл выставку директор архива Запартыко А.М. С воспоминаниями о супруге выступила Дроздова З.Н. О творческом пути архитектора рассказала ведущий научный сотрудник Шостак Г.И.


Николай Васильевич родился в семье сапожника 18 ноября 1913 г. в городе Кострома. После школы в 1933 г. одаренный юноша поступает в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, который оканчивает в 1939 г. по специальности «архитектор-художник». После окончания института уезжает в город Хабаровск, где работает в Дальневосточном отделении института «Союзтранспроект». Здесь его характеризуют как «технически грамотного специалиста, особенно при выполнении художественных работ». В начале войны Николая Дроздова мобилизуют в действующую армию. И только в 1946 г. он возвращается к любимой работе – его принимают в «Белгоспроект». С этим проектным институтом, в котором он проработал больше четверти века, связана вся его творческая биография.

Архитектурные замыслы Николая Васильевича Дроздова были реализованы в проектах жилых домов и административно-общественных зданий, являющихся гордостью Минска и других городов республики. Его основные работы - это жилые дома по улице Ленина, проспекту Независимости, Партизанскому проспекту, Дом политпросвещения (ныне – Дворец ветеранов) в Минске; жилой дом на Привокзальной площади в Гродно; зал-манеж спорткомплекса «Стайки» под Минском; пансионат «Атолино» в Минской области; дом отдыха «Сосновый бор» в Брестской области.; ему принадлежит разработка интерьеров Суворовского училища и проект реставрации Дома I съезда РСДРП.

Плодотворным трудом на ниве белорусской архитектуры, верностью трудовому коллективу и занимаемой жизненной позицией Николай Васильевич Дроздов по праву заслужил высокое звание Верного служителя архитектуры.


25 ноября 2008 г.
19 ноября 2008 г. в г. Москве состоялось очередное совместное заседание коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (далее – Департамент) и Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации (далее – Росархив).

Стороны поделились опытом работы архивных учреждений Российской Федерации и Республики Беларусь по рассекречиванию документов партийных и комсомольских организаций в 1991 – 2008 гг.

В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что архивные службы обоих государств, опираясь на национальные законодательства в области защиты государственных секретов и архивного дела, проводят большую работу по организации рассекречивания архивных документов, созданных в деятельности партийных и комсомольских организаций, хранящихся в государственных архивах. В Российской Федерации в этом направлении активно работают при участи архивистов межведомственные экспертные комиссии по рассекречиванию документов КПСС. Значительную работу по рассекречиванию документов высших и центральных органов КПСС с 2001 г. осуществляет Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. В Республике Беларусь рассекречивание документов бывших партийных архивов осуществляют комиссии 7 государственных архивов, состав которых определяется руководителем государственного архива, а в Гродненской области - распоряжением председателя областного исполнительного комитета.

За прошедший период в обоих государствах рассекречены значительные комплексы архивных документов. Росархив обеспечивает регулярное издание бюллетеней рассекреченных документов государственных архивов. В целях организации процесса рассекречивания документов ЦК КПСС используются финансовые средства, выделяемые в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». В Республике Беларусь из 2,7 млн. дел бывших партийных архивов рассекречено, в том числе переведено на ограниченный допуск около 1,4 млн. дел (51 % от их общего количества).

В обеих странах проведенная работа по рассекречиванию архивных документов способствует расширению источниковой базы исторических исследований, ликвидации белых пятен в отечественной истории, активизации работы по патриотическому воспитанию граждан, борьбе с фальсификациями и тенденциозным освещением отдельных страниц истории наших государств. Рассекреченные документы широко публикуются в документальных изданиях, подготовленных архивистами обеих стран или с их участием, демонстрируются на историко-документальных выставках различной тематики, используются в информационных мероприятиях в России и Республике Беларусь, а также за их пределами.

Рассекречивание архивных документов в обеих странах находится на острие общественного внимания.

Вместе с тем, при проведении рассекречивания архивисты России и Беларуси сталкиваются с рядом проблем. В России основной проблемой, которая не входит в компетенцию Росархива, является проблема, связанная с недостаточными темпами и масштабами рассекречивания документов высших и центральных органов КПСС, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном архиве новейшей истории. В Беларуси набрать нужный темп в проведении рассекречивания в отдельных архивах мешает, прежде всего, большая загруженность работников архивов другими видами архивной работы.

Участники заседания приняли к сведению информацию об опыте работы архивных учреждений обоих государств по рассекречиванию партийных и комсомольских документов в 1991 – 2008 гг. Было решено продолжить взаимный обмен открытыми организационно-методическими пособиями, справочно-информационными изданиями о рассекреченных документах, а также способствовать дальнейшей работе по подготовке совместных документальных изданий и историко-документальных выставок на основе рассекреченных документов.

Заместитель директора Департамента О.В.Бирюкова и заместитель Руководителя Росархива В.П.Тарасов ознакомили участников совместной коллегии о ходе выполнения Плана совместных действий Росархива и Департамента на 2008 – 2010 гг. Были обсуждены также вопросы дальнейшего взаимодействия архивных служб наших стран.

Итоги заседания совместной коллегии подвели руководители Департамента и Росархива В.И.Адамушко и В.П.Козлов.


24 ноября 2008 г.
20-21 ноября 2008 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялась научная конференция «IV международные книговедческие чтения «Новые технологии в сохранении документального наследия». В работе конференции приняли участие представители библиотек, архивов и музеев Беларуси, Германии, Ирана, Казахстана, Польши, России, Украины и Чехии.

В ходе конференции состоялось обсуждение вопросов, посвященных формированию и сохранению документального наследия, внедрению современных технологий в деятельность архивов, библиотек и музеев, созданию совместных проектов в области обеспечения сохранения документальных и книжных памятников в целях предоставления широкого доступа к ним всех заинтересованных.

В работе конференции активное участие приняли представители Государственной архивной службы Республики Беларусь.

Вопросам применения информационных технологий по сохранению документального наследия в государственных архивах было посвящено выступление начальника отдела обеспечения сохранности, государственного учета и автоматизированных технологий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.А.Ледовской.

Об источниках по генеалогии Беларуси в сети Интернет рассказала заведующий отделом автоматизированных архивных технологий Национального исторического архива Беларуси Т.С.Михеенок.

Интерес участников конференции вызвало сообщение о создании электронных каталогов в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства, чему было посвящено выступление заведующего отделом информационно-поисковых систем архива Т.В.Баковец.

Вопросам представления документов Национального архивного фонда Республики Беларусь на сайте «Архивы Беларуси» и опыте создания тематических рубрик информировал участников конференции ученый секретарь Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации А.В.Пашкевич.

Участники конференции, ознакомившись с опытом сохранения документального наследия в странах, представленных на конференции, констатировали, что проблема сохранения документального наследия актуальна во всех странах и прилагаемые библиотеками, архивами, музеями усилия способствуют обеспечению более широкого доступа к документальным свидетельствам прошлого.06 ноября 2008 г.
Рекомендации

республиканского совещания по вопросам выполнения
"Программы по сохранению
архивного документального наследия -
составной части информационного ресурса
общества на 2003 - 2010 гг."

Участники республиканского совещания, обсудив состояние работы по выполнению "Программы по сохранению архивного документального наследия - составной части информационного ресурса общества на 2003 - 2010 гг." (далее - Программы) отмечают, что государственные архивные учреждения Республики Беларусь уделяют большое внимание вопросам обеспечения сохранности документов Национального архивного фонда страны и вносят достойный вклад в дело сохранения составной части информационного ресурса общества.

За годы выполнения Программы продолжалось материально-техническое обеспечение государственных архивных учреждений и укрепление ресурсной базы хранения документов. В новые помещения переехали Национальный архив Республики Беларусь (2007), ЗГА в г. Речице (2007); расширены площади для хранения документов за счет выделения дополнительных площадей ЗГА в г. Лиде (2007), Жлобине (2008); значительно улучшены условия хранения документов благодаря проведенным реконструкциям и капитальным ремонтам в ЗГА в г. Орше (2004), Госархиве Витебской области (2008), ГАОО Гродненской области (2007). Повысился уровень противопожарного и охранного режимов архивных учреждений. В 22 зданиях и помещениях архивных учреждений установлены новые пожарные и охранные сигнализации.

В целях решения проблемы страхового копирования и создания копий фонда пользования ежегодно наращиваются темпы работ по микрофильмированию и оцифровыванию архивных документов. Осуществляется техническое переоснащение Центральной лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь.

Под особым контролем находятся вопросы безопасности архивных фондов в процессе
использования. Во всех государственных архивах проведены тематические проверки
по данному направлению. Кроме того, в ряде государственных архивов проверена работа по обеспечению сохранности и государственному учету особо ценных документов.

В архивной отрасли активно ведется процесс автоматизации, в частности процессов
по обеспечению сохранности и государственному учету документов. Разработаны и
внедряются программные модули "Обеспечение сохранности", "Учет", ведется создание автоматизированного Государственного фондового каталога.
Совершенствуется правовая, научная и методическая база по проблемам сохранения документального архивного наследия.

Отмечая проделанную работу архивных учреждений в области выполнения Программы, совещание констатирует наличие определенных проблем.
В ряде государственных архивных учреждений Республики Беларусь актуальна проблема хранения и размещения документов. Восемнадцать архивных учреждений имеют 90 процентную загруженность архивохранилищ. Вызывает опасение сохранность целых комплексов архивных документов (генеалогического характера, периода Великой отечественной войны и др.), в связи с их частым использованием. Для предотвращения утраты этих документов следует в срочном порядке создавать копии фонда пользования.

Наличие в государственных архивах значительных объемов документов, подлежащих
специальной обработке, выдвигает проблему отбора документов, т.е. выделения из
всего массива архивных документов приоритетных групп, требующих создания страховых копий и копий фонда пользования, а также реставрации, ремонта и переплета с учетом их ценности, потенциальной долговечности, интенсивности использования.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников совещание считает целесообразным рекомендовать:
 • продолжать выполнение мероприятий по реализации Программы
 • осуществлять укрепление ресурсной и материально-технической базы архивных учреждений
 • изыскивать возможности для увеличения площадей для хранения документов и организовывать их эффективное использование
 • продолжать работу по созданию копий страхового фонда и фонда пользования путем микрофотокопирования, изыскивая возможности для увеличения ее количественных показателей
 • организовать эффективное использование сканирующего оборудования, осуществлять работу по оцифровыванию архивных документов, в первую очередь наиболее используемых
 • считать целесообразным создание региональных центров по оцифровыванию архивных документов, направить в органы власти областей предложения по их организации
 • усиливать контроль за сохранностью документов в процессе использования, особое внимание уделять соблюдению нормативных требований по документированию выдачи дел из архивохранилищ
 • не допускать использования оригиналов особо ценных дел, имеющих копии фонда пользования
 • считать целесообразной апробацию в государственных архивах Республики Беларусь методики дифференцированной оценки повреждения основы и текста
 • организовывать ежегодные семинары по реставрационным и переплетным работам на базе Центральной лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь в целях повышения качественного уровня работ по улучшению физического состояния архивных документов
 • продолжать работу по совершенствованию правовой, научной и методической базы по проблемам сохранения документального архивного наследия
 • укреплять межархивное сотрудничество и контакты в целях обмена опытом по вопросам сохранения архивного документального наследия
 • регулярно освещать вопросы обеспечения сохранности архивных документов в отраслевом научно-практическом журнале "Архивы
  и делопроизводство"
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117 
Архив по годам: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Объявления
16 июля 2019 г.
C 22 июля по 18 августа 2019 г. приостанавливаются выписка и отпуск литературы в БелНИИДАД Подробнее >>
Новости отрасли
15 июля 2019 г.
Проект БГАНТД – в числе победителей интернет-конкурса эскизов на лучшую национально ориентированную символику Подробнее >>
09 июля 2019 г.
Участие творческого коллектива БГАНТД в конкурсе эскизов на лучший национальный принт Подробнее >>
05 июля 2019 г.
На сайте Государственного архива Минской области размещена виртуальная выставка, подготовленная к 75-годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков Подробнее >>
04 июля 2019 г.
В Государственном архиве Брестской области организована выставка документов «Брест. Первые месяцы мирной жизни», посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Подробнее >>
02 июля 2019 г.
В БелНИИДАД изданы «Нормы времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах Республики Беларусь» Подробнее >>
  Ccылка на facebook