Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

29 мая 2008 г.
26 мая 2008 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбыліся VIII Узвышаўскія чытанні, прысвечаныя 115-годдзю з дня нараджэння беларускага публіцыста, празаіка і сатырыка А. Мрыя (сапр. А. А. Шашалевіча). У чытаннях прынялі ўдзел супрацоўнікі БДАМЛМ, Інстытута мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Інстытута філасофіі НАН Беларусі, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, выкладчыкі і аспіранты Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Гомельскага дзяржаўнага універсітэта.

Чытанні адкрыла дырэктар БДАМЛМ Г. Запартыка. Па першай тэме, прысвечанай жыццю і творчасці А. Мрыя, з дакладамі выступілі М. Мушынскі, У. Конан, І. Шаладонаў, З. Драздова, В. Назараў, Ж. Капуста, Л. Сільнова і Л. Мацук. Тэма “Узвышша” і праблемы культуры мовы і мовазнаўства” была закранута ў дакладах В. Курцовай, А. Данільчык і Т. Кекелевай. Не абмінае сваей увагай чытанні даследчык са Смаленска М. Ількевіч, які сваімі выступленнямі, на аснове дакументаў рэпрэсіраваных дзеячаў (А. Бабарэкі, М. Гарэцкага, А. Адамовіча, У. Пракулевіча), выяўленых у архівах КДБ, дае ўзор сучаснай інтэрпрэтацыі і разумення праблем беларускай культуры 1920-х – 1930-х гг. Г. Запартыка расказала пра традыцыю правядзення Узвышаўскіх чытанняў у архіве-музее літаратуры і мастацтва, адзначыла іх ролю ў даследаванні гісторыі беларускай літаратуры 1920-х – 1930-х гг. і ўзбагачэнні Нацыянальнага архіўнага фонду. На падвядзенні вынікаў канферэнцыі было вырашана працягваць традыцыі папярэдніх Узвышаўскіх чытанняў. Па матэрыялах дакладаў мяркуецца выданне зборніка.

Пасля канферэнцыі для ўдзельнікаў чытанняў была праведзена экскурсія па выставе, прысвечанай 115-годдзю з дня нараджэння А. Мрыя. На выставе прадстаўлены фотаздымкі пісьменніка, фотакопія аўтографа ліста “Другу трудящихся Иосифу Виссарионовичу Сталину”. Значную частку экспазіцыі займаюць апавяданні і нарысы А. Мрыя, апублікаваныя ў часопісах “Наш край”, “Чырвоны сейбіт”, “Узвышша”, “Полымя”, а таксама творы, выдадзеныя асобнымі кнігамі. Другая частка выставы прысвечана літаратурна-мастацкаму аб’яднанню “Узвышша” і праблемам культуры мовы. Дадзеная тэма раскрываецца шляхам экспанавання усіх нумароў часопіса “Узвышша” за 1927–1931 гг., а таксама лістамі У. Дубоўкі да А. Бабарэкі, у якіх У. Дубоўка значную ўвагу надае вырашэнню праблем, звязаных з культурай беларускай мовы і мовазнаўствам 20-х гг. ХХ ст.

29 мая 2008 г.
22–23 мая 2008 г. в Киеве состоялся Второй международный научно-теоретический семинар "Терминология документоведения и смежных отраслей знаний", организованный Киевским национальным университетом культуры и искусства и Институтом государственного управления и права.

В работе семинарa приняли участие и представители Беларуси, в частности, аспирантка истфака БГУ О.С. Иванова, выступившая с докладом "Проблема эволюции дефиниций в архивоведении (на примере комплексов документов личного происхождения)". В опубликованные накануне семинарa материалы "Терминологія документознавства та сумежних галузей знань. Збірка наукових праць. Вип. 2" (Київ, 2008) включены также статьи научного сотрудника БелНИИДАД Ю.В. Нестеровича "Прелюдия к разрешению соотношения таксонов вида и типа документов" и С.В. Силкова "На пути к электронному правительству: проблемы развития правового регулирования информационных ресурсов и электронных документов в Республике Беларусь".


* * *


15 мая 2008 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбыліся вечарына і адкрыццё выставы пад назвай “Зямля мая, людзі мае…”, прысвечаныя 90-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага графіка, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР Аляксандры Ануфрыеўны Паслядовіч.

Вечарыну адкрыла дырэктар БДАМЛМ Г.В. Запартыка. Яна расказала пра паступленне фонда А. Паслядовіч у архіў-музей, адзначыла яго каштоўнасць і неабходнасць вывучэння творчасці таленавітага майстра новым пакаленнем беларускіх мастакоў і мастацтвазнаўцаў. Сваімі ўспамінамі падзялілася сяброўка Аляксандры Паслядовіч – А.Г. Лось, беларускі графік. Яна распавяла пра самабытнасць і арыгінальнасць творчасці мастачкі, яе імкненне да высокіх духоўных і эстэтычных прынцыпаў, сказала, што на Беларусі Паслядовіч лічыцца заснавальнікам каляровай літаграфіі. Перад аудыторыяй выступілі мастачкі Я.Я. Квяткоўская, Л.Дз. Налівайка (кандыдат мастацтвазнаўства, аўтар артыкула пра А.А. Паслядовіч), Ю.У. Шаціла. Усе яны казалі, што Аляксандра Паслядовіч – прызнаны майстар сучаснай беларускай станкóвай графікі са сваім непаўторным почыркам, сваёй індывідуальнай манерай. Творы майстра і зараз карыстаюцца поспехам, таму што ў іх – праўда і прастата, філасофскі роздум пра жыццё. У свой час навукова-тэхнічную апрацоўку фонда А. Паслядовіч правяла загадчык аддзела навуковага апісання дакументаў асабістага паходжання В.Я. Данекіна. Яна расказала пра невядомы факт з біяграфіі мастачкі – лісты да яе з фронта аднакурсніка па Віцебскаму мастацкаму вучылішчу Уладзіміра Брыгневіча, які ўпершыню прызнаецца Алесі ў сваім каханні. Ён загінуў у ліпені 1944 г. Напрыканцы выступіла Н.Г. Сакалоўская, якая адкрыла выставу, прысвечаную жыццю і творчасці Аляксандры Паслядовіч.

Удзельнікі вечарыны азнаёміліся з цікавымі станковымі графічнымі работамі мастачкі: сюжэтна-тэматычнымі кампазіцыямі з серый “Беларускія жанчыны”, “Беларускае свята”, “Народныя майстры”, “Беларускія песні”; партрэтамі дзеячаў культуры, пейзажамі, нацюрмортамі. Экспануюцца яе работы з кніжнай графікі: ілюстрацыі да паэм Якуба Коласа “Сымон-музыка” і “Рыбакова хата”, Тараса Шаўчэнкі “Кацярына”.

Углядаючыся ў навакольны свет, мастачка ўслаўляла сціплую прыгажосць сваёй зямлі і духоўную прыгажосць свайго народа, этычныя і эстэтычныя каштоўнасці. У гэтым – гуманістычны пафас яе творчасці, у гэтым – яе сучаснасць.
23 мая 2008 г.
В г. Минске с 19 по 23 мая проводятся курсы повышения квалификации заведующих районными и городскими архивами Минской области, организованные совместно главным управлением организационно-кадровой работы и главным управлением юстиции Минского облисполкома.

Перед участниками курсов выступили заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.В.Бирюкова, заместитель начальника главного управления юстиции облисполкома А.А.Васильев и начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции А.В.Филиппова.

В работе курсов принимают участие главный государственный инспектор архивов и делопроизводства Республики Беларусь Т.В.Столина, сотрудники Института высших управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь и Минского областного института повышения квалификации и переподготовки кадров, специалисты отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции облисполкома, директора и заведующие отделами государственных архивов области.

В рамках курсов проведены экскурсии в Национальную библиотеку Республики Беларусь и Национальный архив Республики Беларусь, планируется выездное практическое занятие на базе Молодечненских зонального и районного архивов.
22 мая 2008 г.
20 мая 2008 г. состоялось республиканское совещание-семинар «О создании страхового фонда и фонда пользования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь».

Участники, обсудив состояние работы по созданию копий страхового фонда и фонда пользования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь (далее – НАФ), отмечают, что среди комплекса мероприятий по обеспечению сохранности архивных документов данное направление является одним из актуальных в деятельности учреждений Государственной архивной службы. Интенсивный рост обращений к архивным фондам ставит перед белорусскими архивистами задачу поиска оптимальных решений в предоставлении полноценного доступа к документам без ущерба для их сохранности.

В архивной отрасли страховое копирование документов на бумажной основе осуществляет Центральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов НАФ (далее – ЦЛМРД); аудиовизуальных документов – Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов (далее – БГАКФФД). По состоянию на 01.01.2008 страховые копии созданы на 72 процента особо ценных дел на бумажной основе, 78 процентов единиц учета особо ценных кинодокументов, 97 процентов единиц учета особо ценных фотодокументов, 100 процентов единиц учета особо ценных фонодокументов.

Копии фонда пользования создаются на особо ценные, а также наиболее используемые дела для обеспечения сохранности их оригиналов. С 2007 года в ЦЛМРД возобновлено создание фонда пользования путем микрофильмирования, чему предшествовало планомерное и масштабное техническое переоснащение лаборатории.

В последние годы в отрасли внедрена технология создания копий фонда пользования путем оцифровывания. Оцифровыванием архивных документов на бумажной основе с 2001 года занимается Республиканская техническая лаборатория микрофильмирования страхового фонда документации (далее – РТЛМСФД). С 2002 по 2007гг. создано 483862 цифровые копии архивных документов. Создание цифровых копий архивных документов проводилось также некоторыми государственными архивами (Национальный архив Республики Беларусь, Национальный исторический архив Беларуси (далее – НИАБ), Белорусский государственный архив научно-технической документации, БГАКФФД).

Технология оцифровывания микрофотокопий на практике освоена Белорусским научно-исследовательским центром электронной документации (далее – БелНИЦЭД) и НИАБ, которыми в рамках выполнения международного договора об обмене копиями документов на эквивалентной основе проводилось сканирование страховых микрофотокопий документов Брянского гродского суда, в ходе которого оцифровано 161526 кадров.

Для обеспечения длительной сохранности цифровых копий архивных документов в БелНИЦЭД в 2005 году на базе архива электронных документов организован Фонд цифровых копий архивных документов, объем которого в настоящее время составляет 205 Гб.

В ходе совещания-семинара были обсуждены имеющиеся проблемы и намечены пути их решения.
12 мая 2008 г.
8 мая в Министерстве юстиции Республики Беларусь открылась выставка «Одна на всех - Победа. Документы рассказывают», посвященная светлому празднику Победы.

Эта выставка – результат творческого сотрудничества Национального архива Республики Беларусь и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.

Национальный архив представляет на выставке поистине уникальную коллекцию (в архиве хранится свыше пятисот экземпляров) боевых листков и стенных газет, своеобразных памятников партизанского творчества, летописи всенародной борьбы в тылу врага. Боевые листки создавались не в тиши кабинетов, а в партизанских землянках, в условиях непрекращающейся борьбы с врагом. Каждый из них имеет собственную героическую историю. В отрядных и бригадных газетах находим сведения о разгроме вражеских гарнизонов, диверсиях на железных и шоссейных дорогах, о помощи мирному населению. В корреспонденциях есть имена лучших бойцов, слова памяти погибшим товарищам. Отражены в газетах и быт народных мстителей, вопросы боевой учебы, несения караульной службы, медицинского обслуживания. Специальные номера боевых листков выходили к праздникам и знаменательным датам. Следует отметить высокий художественный уровень партизанских изданий, а ведь выпускались они чаще всего на оберточной, обойной бумаге, немецких картах, листках из школьных тетрадей.

Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, который хранит десятки тысяч метров кинопленки и более 7500 фотографий по истории Великой Отечественной войны, представляет на выставке фотодокументы о боевых операциях белорусских партизан и их взаимодействии с местным населением, об организации партизанского быта, о параде партизан, состоявшемся 16 июля 1944 года в г. Минске.

Эпизоды войны, представленные в боевых листках и фотографиях, бережно сохраняемые в архивах, воссоздают атмосферу веры народа в скорую победу.
08 мая 2008 г.
29-30 апреля 2008 г. отдел по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Могилевского облисполкома провел семинар заведующих архивами по личному составу городских и районных исполнительных комитетов Могилевской области на базе областного Центра повышения квалификации руководящих кадров органов государственного управления. В работе семинара приняли участие общественные инспектора и заведующие отделами госархивов области.

На семинаре с сообщением о состоянии и перспективах развития Государственной архивной службы в республике выступил директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко. Главный государственный инспектор архивов и делопроизводства Республики Беларусь Т.В.Столина подробно рассказала об организации проведения проверок, оформлении итоговых документов и координации своей деятельности с Комитетом государственного контроля.

В заседании «Круглого стола» на тему: «О проблемах организации работы архивов по личному составу» приняли участие заместитель начальника главного управления юстиции Могилевского облисполкома, начальник отдела по архивам и делопроизводству К.П.Крупенькин, специалисты отдела и заведующие отделами учреждения «Государственный архив Могилевской области».

Обсуждались наиболее острые вопросы и проблемы, возникающие в работе архивов. Специалисты госархива давали консультации по основным направлениям, касающимся комплектования, учета, использования документов, исполнение запросов социально-правового характера.
02 мая 2008 г.
14 апреля 2008 г. в Белорусском государственном архиве научно-технической документации состоялось открытие выставки «Творчество на благо народа», посвященной 85-летию со дня рождения заслуженного архитектора Беларуси Евгения Константиновича Дятлова. Выставка подготовлена по документам, хранящимся в личном фонде Е.К.Дятлова.

Евгений Константинович Дятлов родился 17 мая 1923 г. в деревне Бобы Пуховичского района Минской области. Он мечтал стать художником, но вместо кистей и карандашей 18-летнему пареньку после выпускного вечера пришлось взять в руки винтовку. Осенью 1941 г. он оказался в партизанской бригаде «Пламя». Молодой боец Евгений Дятлов участвовал в оформлении и издании газет и журналов, которые выпускались в бригаде. В редкие минуты отдыха он старался запечатлеть партизанский быт, рисовал портреты друзей. Эти зарисовки, наброски сохранились и стали историческими документами. На выставке в архиве можно ознакомиться с рисунками Е.К.Дятлова, его воспоминаниями о войне, проектами и фотографиями мемориалов и памятных знаков, посвященных подвигу партизан бригады «Пламя», в проектировании которых он принимал непосредственное участие.

После освобождения белорусской земли от фашистов Евгений Константинович по рекомендации А.П. Воинова поступает в Московский архитектурный институт, в 1950 г. с отличием заканчивает его по специальности архитектура. По окончании института молодого специалиста направляют на работу в Казахстан, где в полной мере проявился талант зодчего. Способность объективно оценивать градостроительную ситуацию выдвинула его в число ведущих архитекторов республики. По его проектам построен целый ряд зданий и градостроительных комплексов в Алма-Ате, а также разработан генеральный план г.Акмолинска (ныне г. Астана). На выставке в архиве представлены: проект комплекса высокогорного катка в урочище «Медео» в Алма-Ате, генплан г. Целинограда и др.

Осенью 1965 г. Евгений Константинович возвращается в столицу родной Беларуси и начинает работать руководителем мастерской генплана в институте «Минскпроект». Под его руководством разработаны проекты планировки и застройки ряда районов г. Минска и его центра. С 1970 г. по 1974 г. зодчий работает главным архитектором города Минска, с 1974 г. – главным архитектором института «Белгипроторг», а в 1979 г. он снова работает в «Минскпроекте». Под его непосредственным руководством были заложены основы планировки и застройки водно-паркового диаметра г. Минска и основные положения градостроительного решения Вилейско-Минской водной системы. Активное участие и непосредственное руководство осуществлялось Е.К. Дятловым по обоснованию строительства Минского метрополитена (1966-1974 гг.), по корректуре Генерального плана Минска на 1980 г. Большая работа была проведена им по обоснованию выноса аэродрома из центра Минска, по строительству нового железнодорожного вокзала станции «Минск-пассажирский».

Е.К. Дятлов неоднократно участвовал во Всесоюзных и республиканских конкурсах. Ряд конкурсных проектов были отмечены премиями. На выставке в архиве представлены эскизы, проекты и фотографии построенных по этим проектам зданий. Это универсам «Рига» по улице Сурганова, ресторан «Свитязь» по Ленинскому проспекту столицы (ныне проспект Независимости) и ресторан «Минск» в городе Потсдаме (Германия).

Экспозиция выставки дает представление о личности и творчестве Е.К.Дятлова.
30 апреля 2008 г.
17-18 апреля 2008 г. в г. Минске под руководством Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси состоялась Международная научно-практическая конференция «Инновации и подготовка научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом». В ее работе приняли участие директор БелНИИДАД А.Е. Рыбаков, заместитель директора БелНИИДАД по научной работе С.В. Жумарь и научный сотрудник отдела документоведения БелНИИДАД Н.Н. Новик.

На конференции был обсужден широкий круг правовых, организационных, методологических и информационных вопросов по проблемам совершенствования системы подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации в условиях становления инновационной экономики, а также посвященных международной
кооперации и проблемам развития системы послевузовского образования на постсоветском пространстве:
 • кадровое обеспечение приоритетных отраслей экономики специалистами высшей квалификации в условиях инновационного развития;

 • образовательные стандарты для подготовки и переподготовки специалистов по инновационной деятельности;

 • инновационное образование, подготовка и переподготовка управленческих кадров;

 • интеграционные процессы в экономике и подготовка научных кадров высшей квалификации;

 • гармонизация подходов Беларуси, СНГ и сопредельных стран в вопросах планирования и подготовки научных кадров высшей квалификации;

 • международное сотрудничество, обмен опытом при подготовке кадров высшей квалификации в условиях инновационных преобразований;

 • о состоянии дел в вопросах подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации в Республике Беларусь, СНГ и сопредельных странах.

 • 29 апреля 2008 г.
  28 апреля 2008 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены итоги комплексной проверки работы государственных архивных учреждений Минской области. Работа государственных архивных учреждений Минской области признана удовлетворительной. Архивистами области проводится значительная работа по обеспечению сохранности, комплектованию и использованию документов. Вместе с тем, коллегия отметила, что вопросы обеспечения сохранности документов в государственных архивах Минской области являются наиболее проблемными. Коллегия решила обратиться в Минский облисполком с просьбой ускорить решение вопроса о строительстве нового здания или изыскании свободных площадей для расширения Государственного архива Минской области с целью обеспечения дальнейшего приема документов на постоянное хранение. В работе коллегии приняли участие заместитель начальника главного управления юстиции Минского облисполкома А.А.Васильев, начальник отдела по архивам и делопроизводству А.В.Филиппова, директора государственных архивов Минской области.

  Коллегией Департамента также был рассмотрен вопрос о задачах, перспективах развития и проблемах Республиканской технической лаборатории микрофильмирования страхового фонда документации. Основными задачами деятельности РТЛМСФД являются создание цифровых копий фонда пользования, реставрация, ремонт и переплет документов Национального архивного фонда Республики Беларусь.

  Коллегией отмечено, что в последние годы в лаборатории проделана определенная работа по перепрофилированию ее деятельности и освоению современных компьютерных технологий. Ежегодно лаборатория увеличивает объемы оцифровывания архивных документов, плановые показатели по сравнению с 2002 годом выросли в 5 раз. Успешной работе лаборатории способствует ее техническое переоснащение.
  Коллегией определены проблемы, требующие решения. Это — выделение дополнительных производственных площадей; повышение заработной платы, усиление контроля за составом документов, поступающих на оцифровывание. Намечены дальнейшие пути развития лаборатории, совершенствования ее материально-технической базы, организации внебюджетной деятельности.
  29 апреля 2008 г.
  В преддверии Дня Победы в Зональном государственном архиве в г. Речице подготовлена выставка «Подвиги войны и будней», посвященная герою Советского Союза Валентику Дмитрию Даниловичу.

  В экспозиции представлены уникальные документы из личного фонда героя: автобиография, послужной список Министерства обороны Союза СССР, служебная характеристика, медали ордена и удостоверения к ним, почетные грамоты за участие в Великой Отечественной войне, письма Дмитрия Даниловича с фронта, переписка с друзьями, фотографии военных и послевоенных лет (индивидуальные и семейные), поздравительные открытки Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета БССР, ЦК Компартии Беларуси, Военного Совета Белорусского военного округа, Главнокомандующего военно-воздушными силами, вырезки из газет, книга «Летим в разведку» Н.А. Бондаренко с дарственной надписью (военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1976 г.).
  Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117 
  Архив по годам: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
  Объявления
  16 июля 2019 г.
  C 22 июля по 18 августа 2019 г. приостанавливаются выписка и отпуск литературы в БелНИИДАД Подробнее >>
  Новости отрасли
  15 июля 2019 г.
  Проект БГАНТД – в числе победителей интернет-конкурса эскизов на лучшую национально ориентированную символику Подробнее >>
  09 июля 2019 г.
  Участие творческого коллектива БГАНТД в конкурсе эскизов на лучший национальный принт Подробнее >>
  05 июля 2019 г.
  На сайте Государственного архива Минской области размещена виртуальная выставка, подготовленная к 75-годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков Подробнее >>
  04 июля 2019 г.
  В Государственном архиве Брестской области организована выставка документов «Брест. Первые месяцы мирной жизни», посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Подробнее >>
  02 июля 2019 г.
  В БелНИИДАД изданы «Нормы времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах Республики Беларусь» Подробнее >>
    Ccылка на facebook