Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

17 октября 2016 г.
12-14 октября 2016 года в г. Москва состоялась международная научно-практическая конференция «Аудиовизуальные документы: 90 лет служения Отечеству», посвященная 90-летию Российского государственного архива кинофотодокументов.

Конференция посвящена памяти В.М. Магидова, доктора исторических наук, профессора, академика РАН. От Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов в конференции приняли участие заместитель директора Е.М. Гриневич и главный хранитель фондов А.К. Кот.

Алла Константиновна Кот выступила с докладом «Аудиовизуальные документы как художественные произведения», Елена Мироновна Гриневич выступила с докладом «Основные формы использования архивных аудиовизуальных документов в БГАКФФД».

Материалы конференции планируются к изданию.

07 октября 2016 г.
6 октября в Беларуси отмечается День архивиста. На TUT.BY те, кто собирает историю по крупицам в публикации "Нож Янки Купалы и мешок старых фотографий Витебска. Архивисты рассказывают о необычных находках" рассказали о самых необычных и неожиданных находках в их практике, а Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов в качестве иллюстрации предоставил фотографии.

06 октября 2016 г.
Ко Дню архивиста сотрудники Государственного архива Минской области подготовили выставку документов, рассказывающую о деятельности архива в период с 1919 г. по настоящее время. На выставке можно увидеть такие документы, как письмо заведующего Архивом Минского Совета в Центральное архивное бюро Комиссариата Народного Просвещения РСФСР об учреждении в г. Минске архива в 1919 г. по адресу ул. Захарьевская, 49; анкету Тишки Гартного (Д.Ф. Жилуновича), занимавшегося в читальном зале Минского исторического архива; инструкцию по охране архивохранилищ Минского отделения Центральных государственных архивов БССР за 1936 г. и др.

С выставкой можно ознакомиться в здании архива по адресу: ул. Козлова, 26, с 04.10.2016 по 14.10.2016 гг.

06 октября 2016 г.
4 кастрычніка 2016 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшлі ХІV Архіўныя чытанні, прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння вядомага паэта Максіма Багдановіча (1891 – 1917), дзяржаўнага дзеяча і навукоўца Аркадзя Смоліча (1891 – 1938), а таксама медыка, грамадскага дзеяча і публіцыста Івана Цвікевіча (1891 – 1938).

Канферэнцыя пачалася з прагляду дакументальнага фільма “Максім Багдановіч”, знятага ў 1971 г. рэжысёрам Пятром Аліфярэнкам паводле сцэнару Алеся Бачылы. З прывітальным словам выступілі першы намеснік дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Вольга Бірукова, а таксама загадчык аддзела літаратурна-мастацкіх праграм Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё Галіна Шаблінская, якая пазнаёміла прысутных з новай кнігай “Кузьма Чорны. Чалавек – гэта цэлы свет”. На пленарным пасяджэнні сын пісьменніка Змітрака Бядулі, былы інжынер Яфім Плаўнік пераказаў тое, што чуў пра М. Багдановіча ад сваіх цётак, у адным доме з якімі пэўны час жыў паэт.

Менавіта М. Багдановіч і стаў “галоўным героем” канферэнцыі: яго жыццю і творчасці была прысвечана асобная секцыя. На ёй прагучалі даклады “Навуковае выданне твораў Максіма Багдановіча ў справе станаўлення і развіцця беларускай тэксталогіі” (М. Шумейка), «Зборнік “Вянок” і гісторыя яго выдання ў дакументах БДАМЛМ» (Г. Запартыка), “Вехи биографии и отражение творчества Максима Богдановича в кинодокументах БГАКФФД” (А. Траццяк), “Літаратурная крытыка Максіма Багдановіча: эстэтычны дыскурс” (А. Карп), “Канцэпт-сімвал сноў у паэзіі Максіма Багдановіча” (І. Шаладонаў), «З вопыту падрыхтоўкі зборніка “Максім Багдановіч: вядомы і невядомы” (2011)» (Ц. Чарнякевіч), “Успаміны Хведара Імшэнніка пра Максіма Багдановіча: з гісторыі публікацый” (В. Жыбуль), “Аляксандра Волжына і Багдановічы” (М. Запартыка), “Каштоўныя зборы Літаратурнага музея Максіма Багдановіча” (А. Кніга), “Новыя дакументальныя крыніцы НГАБ у багдановічазнаўстве” (У. Дзянісаў).

На другой секцыі чытанняў былі прадстаўленыя даклады на самую разнастайную тэматыку: «“Паслядоўнікі Смоліча”: беларускае прыродазнаўства і эканамічная навука на эміграцыі» (Н. Гардзіенка), “Аб’яднанне Беларускіх Жанчын імя Пашкевічанкі (Цёткі)” (А. Сідарэвіч), «Гісторыя перакладу рамана “Векапомныя дні” (з перапіскі М. Лынькова з В. Тарсісам і Я. Мазальковым» (Р. Дубашынскі), “Выкарыстанне фондаў БДАМЛМ пры падрыхтоўцы да друку тэкстаў Івана Навуменкі” (А. Лапата-Загорскі), “Гісторыя помніка Максіму Багдановічу ў Мінску (па дакументах НАРБ)” (М. Тумаш), «“Фотоальбом разрушенных городов и бытовых построек, снимки военнопленных” как исторический источник и визуальное свидетельство военного времени» (М. Шпакава).

Пры канцы канферэнцыі адбылося адкрыццё выставы “Хай згадка згадку кліча…”, прысвечанай 125-годдзю М. Багдановіча. Сярод яе экспанатаў – дакументы паэта і яго блізкіх сваякоў, фотаальбом сям’і Багдановічаў, пейзаж, намаляваны Аляксеем Багдановічам (братам паэта), асабістыя рэчы Льва і Паўла Багдановічаў, выданні твораў Максіма Багдановіча розных гадоў.

05 октября 2016 г.
5 октября 2016 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция на тему: «О развитии архивного дела в Республике Беларусь», посвященная Дню архивиста.

В пресс-конференции приняли участие директор Департамента по архива и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, директор Национального архива Республики Беларусь В.И. Кураш и заместитель директора Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Е.М. Гриневич.

Участники пресс-конференции осветили основные вопросы, связанные с работой государственных архивных учреждений Республики Беларусь. В своих выступлениях и ответах на вопросы журналистов они затронули проблемы, связанные с обеспечением сохранности и использованием архивных документов, а также уделили внимание методическим аспектам деятельности государственных архивов.

03 октября 2016 г.
К 110-летию с дня рождения артистки Купаловского театра Ирины Жданович Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT. BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы".

В этом выпуске "Любіце сваю справу". 110 лет с дня рождения артистки Купаловского театра Ирины Жданович" Белгосархив кинофотофонодокументов сделал подборку видео разных лет с участием артистки.

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и киноархивов БГАКФФД Елена Полещук.

30 сентября 2016 г.
30 сентября 2016 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы об опыте работы НИАБ в области публикационной деятельности, о подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года и о работе Департамента и государственных архивов по осуществлению административных процедур в первом полугодии 2016 г.

В ходе рассмотрения вопроса об опыте работы НИАБ в области публикационной деятельности, коллегией отмечено, что в реализации различных публикационных проектов Национальный исторический архив Беларуси участвует с 1959 года. За весь период архивом выпущено в свет, либо подготовлено при его участии 38 книг. С 2001 года Национальным историческим архивом Беларуси изданы 13 выпусков сборника научно-популярных сообщений и статей «Архіварыус». Опыт работы Национального исторического архива Беларуси в области публикационной деятельности был признан способствующим общему развитию данного направления в архивной отрасли.

По второму вопросу коллегий отмечено, что профилактические и ремонтные работы по подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему сезону 2016/2017 года завершены. Все находящиеся в собственности отраслевые объекты – 33 здания государственных архивных учреждений – получили паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. В арендуемых зданиях (помещениях) уполномоченными лицами произведено обследование и необходимый ремонт имеющегося электрооборудования, систем противопожарного оборудования, систем отопления.

В ходе обсуждения третьего вопроса коллегией отмечено, что в первом полугодии 2016 г. работа Департамента и государственных архивов была направлена на своевременное и качественное осуществление административных процедур.

В первом полугодии 2016 г. работниками Департамента проставлено 416 апостилей на документах, исходящих из государственных архивов Республики Беларусь.

Государственными архивами рассмотрено 5 354 заявлений граждан на выдачу архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социально-правового характера. 5 115 заявлений поступило от граждан Республики Беларусь, 239 – от иностранных граждан.

По поступившим обращениям было принято 5 354 административных решения, из них 5 313 – об осуществлении административной процедуры, 41 – об отказе в принятии заявления на осуществление административной процедуры.

Коллегией рекомендовано отделу использования документов и информации Департамента и руководителям государственных архивов осуществлять постоянный контроль за исполнением в государственных архивах требований законодательства Республики Беларусь по осуществлению административных процедур; систематически рассматривать состояние работы по осуществлению административных процедур на заседаниях коллегии Департамента.

28 сентября 2016 г.
28 сентября 2016 г. в Национальной академии наук Беларуси состоялось открытие Международной научно-практической конференции «25 лет Содружеству Независимых Государств: итоги и перспективы».

В ходе работы конференции ее участниками были затронуты вопросы экономического взаимодействия, научного и инновационного сотрудничества, расширения контактов в сфере культуры, спорта, молодежной политики и иных проблем, связанных с развитием стран СНГ.

Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, принявший участие в конференции, выступил с докладом «Государственные архивные учреждения Республики Беларусь на постсоветском пространстве. Основные направления сотрудничества в рамках СНГ».

Конференция продолжит свою работу 29 сентября 2016 г.

28 сентября 2016 г.
27 сентября 2016 г. на историческом факультете Белорусского государственного университета состоялся Научный круглый стол «Республика Беларусь на пути социально-экономических преобразований и укрепления независимости: испытания и достижения 25-летия».

Научная проблематика круглого стола включала вопросы общественно-политических преобразований, а также социально-экономических, внешнеполитических, конфессиональных, культурных и образовательных трансформаций в Республике Беларусь.

В работе круглого стола принял участие и выступил с сообщением директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко.

26 сентября 2016 г.
20–21 сентября 2016 г. директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко принял участие в заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве России, которое состоялось в г. Самаре.

Заседание Совета было посвящено вопросам совершенствования деятельности по оказанию услуг государственными и муниципальными архивами Российской Федерации. В.И.Адамушко выступил с сообщением об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь в сфере оказания услуг.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
06 сентября 2019 г.
3 кастрычніка 2019 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбудуцца XIX Архіўныя чытанні Подробнее >>
Новости отрасли
19 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в архиве общественных объединений Гродненской области состоялась презентация сборника документов «Гродненская область: советский период» (1944-1991 гг.) Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
18 сентября 2019 г. состоялось подписание Меморандума между Министерством юстиции Республики Беларусь и Национальным управлением архивов и документации Султаната Оман Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие выставочного проекта «17 верасня 1939 года. Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі» Подробнее >>
17 сентября 2019 г.
На сайте Государственного архива Минской области размещена виртуальная выставка «80 лет воссоединения Западной Белоруссии с БССР» Подробнее >>
16 сентября 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY подготовили выпуск совместного проекта "Это мы", посвященный художнику Арлену Кашкуревичу Подробнее >>
  Ccылка на facebook