Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Объявления

Объявления

24 мая 2013 г.
Шаноўныя сябры!


26 чэрвеня 2013 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі праводзіць навукова-практычную канферэнцыю «ДАКУМЕНТАЛЬНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ XIV–XX СТАГОДДЗЯЎ», прысвечаную 75-годдзю НГАБ.

Праблемнае поле канферэнцыі:
 • дакументы XIV – пачатку XX стст. як крыніца па гісторыі Беларусі і сумежных краін;
 • архіўная справа ў Беларусі ў XVI – пачатку XX стст.: гісторыя, метадалогія, практыка;
 • праблемы забеспячэння захаванасці дакументальнай спадчыны;
 • стварэнне навукова-даведачнага апарату да архіўных дакументаў;
 • археаграфія і публікацыя дакументаў;
 • выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогій у архіўнай справе;
 • крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны.
Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 10 чэрвеня 2013 г. па адрасе: 220002, г. Мінск, вул. Крапоткіна, 55. Кантактныя тэлефоны (+37517)2867526, (+37529)6824847, Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, e-mail: liseichykau@niab.by

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі павінна ўтрымліваць наступныя звесткі:
 1. Прозвішча, імя, імя па бацьку.
 2. Месца працы, пасада.
 3. Навуковая ступень і навуковае званне.
 4. Назва даклада (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).
 5. Працоўны альбо хатні адрас, кантактны тэлефон (факс), e-mail.
Па выніках правядзення канферэнцыі плануецца выданне зборніка матэрыялаў. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для апублікавання.

Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне – за кошт камандзіруючых арганізацый.

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Афармленне тэксту:
Тэкст дакладу павінен быць прадстаўлены ў электронным выглядзе, аб’ём – да 20000 знакаў, шрыфт Times New Roman, кегль – 14 пт, абзац – 1,25 см.

Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку, бібліяграфічнае апісанне ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь.

Тэксты дакладаў просім дасылаць у электронным выглядзе па электроннай пошце liseichykau@niab.by, а таксама ў раздрукаваным выглядзе. Раздрукаваны асобнік абавязкова падпісваецца аўтарам у канцы тэксту.

16 мая 2013 г.
29 мая 2013 г. в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области) состоится трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.

Тема трехсторонней встречи – «Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве».

16 мая 2013 г.
28 мая 2013 г. в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области) состоится совместное заседание коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации.

На заседании коллегий архивных служб Беларуси и России будет заслушан вопрос «Об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации в области публикационной работы в 2010 – 2013 гг.».

24 апреля 2013 г.
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва запрашае пряняць удзел у навуковай канферэнцыі "XIII Узвышаўскія чытанні", якая пройдзе 23 мая 2013 г.

Плануюцца для абмеркавання 2 тэматычныя кірункі:

І. Ад “Маладняка” да “Узвышша”: Літаратурна-мастацкае жыццё Беларусі 1920 – пачатку 1930-х гг.

ІІ. Пошук і выяўленне крыніц па гісторыі беларускай літаратуры і культуры.


Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы і адрасам аўтара просім дасылаць да 7 мая 2013 г. па адрасе:
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва,
вул. Кірылы і Мяфодзія, 4, 2200030, Мінск, Рэспубліка Беларусь,
альбо па электронным адрасе: bdamlim@tut.by, bdamlim-info@tut.by
Даведкі па тэлефонах: 227-47-81; 227-11-88.

23 апреля 2013 г.
БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА (БелНИИДАД)
приглашает принять участие в новом семинаре
«АРХИВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ: СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ»
(в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.),
Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012г.)


Дата проведения семинара 22 мая 2013 г.
Цель семинара: организации всех форм собственности и организационно-правовых форм обязаны обеспечить сохранность образующихся в их деятетельности документов в течение установленных сроков. Для постоянного и долговременного хранения документов организации обязаны создавать архивы.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законодательство Республики Беларусь по архивному делу и государственный контроль за его соблюдением.
2. Новый Перечень типовых документов с указанием сроков хранения.
2.1. Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценностей документов в делопроизводстве и в архиве организации.
2.2. Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива. Виды номенклатур, порядок их разработки. Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.
3. Новые Правила работы архивов государственных органов и иных организаций.
3.1. Порядок создания архива, организация его работы.
3.2. Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
3.3. Контроль архива организации за формированием и оформлением дел в структурных подразделениях.
3.4. Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и в архиве организации.
3.5. Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации. Составление сводных описей дел в архиве.
3.6. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.
4. Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
4.1. Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
4.2. Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
4.3. Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).

Занятия проводят: эксперт-консультант БелНИИДАД Э.Н.Давыдова, директор БелНИИ документоведения и архивного дела А. Е. Рыбаков и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.
Желающие принять участие в семинаре до 21 мая 2013 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 350 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013 г.).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.
15-16 мая 2013 г. Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (далее – Департамент) проводит белорусско-российский семинар «Реставрация и сохранность архивных документов».

В проведении семинара примут участие: заместитель начальника Лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Российского государственного архива научно-технической документации (ЛМРД РГАНДТ), реставратор высшей категории И.С.Шарапова, представители Департамента, руководители архивных органов и учреждений, специалисты государственных архивов.
23 апреля 2013 г.
68 лет прошло с того времени, когда отгремели залпы самой ожесточённой в мире битвы, когда на полях сражений, от Баренцева до Чёрного моря, решалась судьба не только Советского Союза, но и всего человечества. 1418 дней шла война. От Бреста – до Ленинграда, Москвы, Кавказа и Волги. От Сталинграда – до Берлина.

Учреждение «Государственный архив Могилёвской области» считает важной задачей работу по выявлению и использованию военных документов для изучения летописи Великой Отечественной войны и продолжает проводить сбор материалов для пополнения фондов личного происхождения ветеранов, подпольщиков и узников фашистских концлагерей.

Готовится к изданию брошюра о прославленных людях Могилёвщины, в том числе и участниках Великой Отечественной войны. Подлинные документы бывших воинов, партизан и народных ополченцев, тружеников военного тыла, их родственников – самый интересный информативный источник.

Государственный архив гарантирует владельцам сохранность переданных документов периода войны. Историческую ценность представляет любой материал военных лет: фронтовые письма, фотографии, удостоверения, служебные характеристики, дневники, газеты, книги, автобиографии, открытки, воспоминания. Все эти материалы могут быть использованы на условиях, оговоренных владельцем при их сдаче в новых книгах, научных исследованиях, публикациях.

С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются все дальше и дальше во времени, становясь для молодых поколений обычной историей. Почти не осталось живых свидетелей, и в первую очередь ветеранов войны, для кого война была частью их жизни, и кто мог бы рассказать о великих сражениях. Память о тех событиях и людях, участвовавших в них, – вот все, что у нас, потомков, остается. Память и документальные свидетельства.

О согласии сдать документы на государственное хранение следует обращаться по адресу: 212012, г.Могилёв, ул.Челюскинцев,172а, учреждение «Государственный архив Могилёвской области», кабинет №6, тел: 31 60 93, 31 41 68. Проезд троллейбусами №№2, 7, 8, 11, автобусами №№3, 15, 44 до остановки «Рабочий посёлок».


Директор учреждения
«Государственный архив
Могилёвской области»                    П.И.Шевчик

22 марта 2013 г.
БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА (БелНИИДАД)
приглашает принять участие в новом семинаре
«АРХИВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ: СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ»
(в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.), Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012г.)


Дата проведения семинара 23 апреля 2013 г.
Цель семинара: организации всех форм собственности и организационно-правовых форм обязаны обеспечить сохранность образующихся в их деятетельности документов в течение установленных сроков. Для постоянного и долговременного хранения документов организации обязаны создавать архивы.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законодательство Республики Беларусь по архивному делу и государственный контроль за его соблюдением.
2. Новый Перечень типовых документов с указанием сроков хранения.
2.1. Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценностей документов в делопроизводстве и в архиве организации.
2.2. Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива. Виды номенклатур, порядок их разработки. Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.
3. Новые Правила работы архивов государственных органов и иных организаций.
3.1. Порядок создания архива, организация его работы.
3.2. Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
3.3. Контроль архива организации за формированием и оформлением дел в структурных подразделениях.
3.4. Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и в архиве организации.
3.5. Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации. Составление сводных описей дел в архиве.
3.6. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.
4. Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
4.1. Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
4.2. Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
4.3. Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).

Занятия проводят: эксперт-консультант БелНИИДАД Э.Н.Давыдова, директор БелНИИ документоведения и архивного дела А. Е. Рыбаков и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.
Желающие принять участие в семинаре до 22 апреля 2013 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.
Количество мест для участников семинара ограничено!
Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 350 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013 г.).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

19 марта 2013 г.
20 марта 2013 года в Минском международном образовательном центре имени Йоханеса Рау (пр. газеты «Правда», 11), состоится открытие передвижной выставки, приуроченной к началу работы международной научно-практической конференции «Хатынь: 1943 – 2013. События. Люди. Память».

В создании выставки приняли участие Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный архив Республики Беларусь, Государственный мемориальный комплекс «Хатынь», Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов в г. Дзержинске и Зональный государственный архив в г. Борисове.

Выставка создана в двух вариантах: стационарная – подлинные документы экспонируются в Национальном архиве Республики Беларусь (пр. Независимости, 116) и передвижная – цифровые копии документов и фотографий на восьми плакатах в Минском международном образовательном центре имени Йоханеса Рау (пр. газеты «Правда», 11).

15 февраля 2013 г.
20 февраля 2013 г. Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (далее – Департамент) проводит республиканский практический семинар по вопросам промышленной эксплуатации в государственных архивах «Автоматизированной информационной системы архива», запланированный к проведению в соответствии с пп. 2.2 Плана основных мероприятий Департамента на 2013 год.

В соответствии с приказом директора Департамента от 23.02.2012 № 7 «О внедрении в промышленную эксплуатацию «Автоматизированной информационной системы архива. Версия 1.1» (далее – «АИС архива») государственные архивы (кроме БГАКФФД) внедрили «АИС архива» в промышленную эксплуатацию и используют ее как инструмент для осуществления основных направлений деятельности.

Структурно «АИС архива» состоит из семи программных модулей: «Комплектование», «Личные фонды», «Учет», «Обеспечение сохранности», «Научно-справочный аппарат», «Использование», «Администратор АИС архива» и единой базы данных. Каждый программный модуль автоматизирует соответствующее направление деятельности архива. Для работы с ним требуются как знания предметной области, так и владение компьютером на уровне грамотного пользователя.

Семинар предназначен для специалистов государственных архивов, которые, в соответствии с приказами директоров, являются исполнителями, отвечающими за качественное и своевременное редактирование (ввод, удаление, корректировку) информации программных модулей «АИС архива», а также руководителей, непосредственно занимающихся организацией данной работы.

В проведении семинара примут участие: директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко, заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.А.Ледовская, начальники отделов и другие специалисты Департамента, являющиеся кураторами программных модулей, а также представители организации-разработчика.

Место проведения семинара:
г. Минск, ул. Красноармейская, 6, актовый зал исторического факультета Белорусского государственного университета.

Время проведения семинара с 10.00 до 17.00.
Регистрация участников семинара с 9.30 до 10.00.
29 января 2013 г.
14 февраля 2013 г. Учреждение "Зональный государственный архив в г. Пинске" проводит семинар на тему: «Правила работы архивов организаций».

Семинар состоится в 10.00 на базе учреждения образования «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева» по адресу: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 25.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Архив по годам: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Объявления
16 июля 2019 г.
C 22 июля по 18 августа 2019 г. приостанавливаются выписка и отпуск литературы в БелНИИДАД Подробнее >>
Новости отрасли
15 июля 2019 г.
Проект БГАНТД – в числе победителей интернет-конкурса эскизов на лучшую национально ориентированную символику Подробнее >>
09 июля 2019 г.
Участие творческого коллектива БГАНТД в конкурсе эскизов на лучший национальный принт Подробнее >>
05 июля 2019 г.
На сайте Государственного архива Минской области размещена виртуальная выставка, подготовленная к 75-годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков Подробнее >>
04 июля 2019 г.
В Государственном архиве Брестской области организована выставка документов «Брест. Первые месяцы мирной жизни», посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Подробнее >>
02 июля 2019 г.
В БелНИИДАД изданы «Нормы времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах Республики Беларусь» Подробнее >>
  Ccылка на facebook